MEDIATION

Indien u gezamenlijk de gevolgen van een conflict wilt regelen, dan is mediation voor u geschikt.

Het traject van mediation bestaat uit een aantal gesprekken waarin partijen onder begeleiding van mr. Sachine van der Roest tot een gezamenlijke regeling ter beëindiging van hun geschil komen.

Zodra er overeenstemming is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een convenant.

Veelal wordt in het kader van de echtscheiding van mediation gebruik gemaakt, maar ook andere kwesties op familie- of erfrechtelijk gebied kunnen via deze weg worden opgelost. Mr. Sachine van der Roest begeleidt het onderhandelingsproces en geeft juridische en feitelijke informatie om partijen in staat te stellen een goede regeling te treffen.

Het voordeel van mediation ten opzichte van procederen is dat het doorgaans een goedkopere en snellere manier is om tot een oplossing en/of beëindiging van een geschil te komen.

Als er kinderen in het spel zijn, is mediation zeker aan te raden om te voorkomen dat conflicten escaleren. Strijd tussen de ouders is immers van negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind en dat dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

mediation van der roest