PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied dat betrekking heeft op de hoedanigheid van personen en familieverhoudingen. In sommige situaties is juridische bijstand noodzakelijk of gewenst. Te denken valt aan:

  • Echtscheiding of verbreking van samenleving
  • Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling
  • Alimentatiezaken
  • Boedelverdeling
  • Huwelijksvoorwaarden
  • Verevening en verdeling pensioenaanspraken
  • Adoptie en stiefouderschap
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Bewind, mentorschap en curatele

Mr. Sachine van der Roest is gespecialiseerd in deze onderwerpen. Zij heeft naast haar juridische kennis, ook oog voor de emoties die vaak een rol spelen bij kwesties die mensen persoonlijk raken.

icoon-personen-en-familierecht