PROCEDEREN

Indien er onoverbrugbare verschillen zijn of als de andere partij niet open staat voor mediation, is het noodzakelijk om een eigen advocaat in te schakelen. Door haar jarenlange ervaring kan mr. Sachine van der Roest u goed en efficiënt bijstaan zodat de kosten beperkt blijven en u op voorhand geïnformeerd bent over de kansen in de procedure. In sommige gevallen blijkt het alsnog mogelijk om een regeling met de andere partij te treffen met behulp van wederzijdse advocaten.

Indien overleg niet mogelijk is, zal er een procedure bij de Rechtbank moeten worden gevoerd. Mr. Sachine van der Roest schroomt zich in dat geval niet om uw belangen met verve te verdedigen.