TARIEVEN

De werkzaamheden van mr. Sachine van der Roest worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak en varieert van € 175,00 tot € 215,00, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Indien u lid bent van HelloLaw, wordt een korting op het uurtarief verleend (https://nl.hellolaw.com/).

In incidentele gevallen staat mr. Sachine van der Roest cliënten bij op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoegingsbasis). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u mogelijk voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt (www.rvr.org).